GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số Sp500 hôm qua có phiên hồi phục khá mạnh, ty nhiên tâm lý lo ngại rủi ro vẫn còn

Tìm sell 2890, stop 2900, mục tiêu 2850

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch