SP500 cuối cùng đã thoát khỏi vùng 4000 để đi xuống sâu hơn.

Theo chỉ số OI (Open Interest), đang tăng dần, theo tôi đây là những lệnh bán tháo, vì quyết định giảm QE sẽ rất ảnh hưởng đến cổ phiếu.

Hôm nay, tôi sẽ đợi SP lên test lại mức 4000 và lại tiếp đường đi xuống.
#SP500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.