GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh spx500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số Sp500 đang điều chỉnh khi cuộc họp G20 bắt đầu và nhà đầu tư đang theo dõi cuộc gặp mặt giữa Mỹ Trung

Tâm lý đang hưng phấn có thể gây thất vọng rất nhanh, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch

Hôm nay vẫn canh buy giá 2900, stop 2895, mục tiêu 2930
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.