GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SP500 đã phá mạnh xuống vùng hỗ trợ 2960, cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm sell quanh vùng giá 2960, mục tiêu hướng đến 2900, stop 2970

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch