GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh SPX500

OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang giao dịch trong range với biên độ 2890 - 2850

Tìm sell quanh mức 2890, stop 2900, mục tiêu 2850

Tìm buy 2850, stop 2840, mục tiêu 2890

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch