GreencapInvestmentFund

SPX500 - Ngăn cản bởi kháng cự

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG:

Hôm qua thị trường SPX500 đã bị đẩy xuống gần 600 pips, nhưng nhanh chóng được dẩy lên lại, tạo nên nhiều cây nến với bóng dưới dài trên khung H4.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Khi thị trường tụt dốc mà bị đẩy lên lại nhanh chóng và tạo ra nhiều cây nến tăng với bóng dưới dài thì đây là một dấu hiệu cho sự cản trở sức giảm lại mạnh mẽ. Cũng là một cơ hội để tạo nên mô hình đáy sau cao hơn đáy trước. Chính vì thế đây là lần hồi giá cho sức tăng mạnh tiếp theo trong tuần tới.

Ý TƯỞNG GIAO DỊCH:

Các nhà đầu tư nên mua vào ở bất cứ giá nào khi thị trường hồi về gần vùng 2721
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.