TrieuV

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:SRMUSDT   None
#SRM tín hiệu phá vỡ nêm giảm, kịch bản sẽ là tăng giá, mua bán như hình nhé ae. Good Luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.