donidaine

SRMUSDT - 00:00 ngày 25/05

BINANCE:SRMUSDT   None
Ý kiến hoàn toàn cá nhân:
-Hiện tại giá đã break VĐV và đang có xu hướng giảm.
-Quan sát giá có thể BUY ở các vùng mũi tên
-Hiện tại tâm lý đang UPtrend nên lực mua và tâm lý bỏ lỡ đang rất tích cực.
=> Mặc dù giá đang có xu hướng giảm, nhưng có thể bật lên bất cứ lúc nào, chúng ta nên Ưu tiên chờ BUY hơn là Sell .

Với trình độ nghiệp dư nên Tất cả chỉ là tham khảo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.