BINANCE:SRMUSDT   SRM / TetherUS
44 lượt xem
0
giá đã break out 3 đường MA, nhưng 3 đường MA chưa hội tụ, tiếp tục quan sát