CVTG

SRM, phuong pháp TBT 15MIN

BINANCE:SRMUSDT   SRM / TetherUS
34 lượt xem
0
- 3 đường MA thay đổi góc hướng lên. (góc lớn) khung 15mins
- nến break out 3 đường MA
- mua sau cân nến bull back