HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Cái này thì vẽ lâu rồi, mà lười đăng quá. SSI về cơ bản mọi thứ đều tốt: trend, dòng tiền, hưởng lợi, kết quả kinh doanh,...

Đúng sai tôi cũng không chịu trách nhiệm nhé, đăng vì đam mê thôi =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.