HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Cái này thì vẽ lâu rồi, mà lười đăng quá. SSI về cơ bản mọi thứ đều tốt: trend, dòng tiền, hưởng lợi, kết quả kinh doanh,...

Đúng sai tôi cũng không chịu trách nhiệm nhé, đăng vì đam mê thôi =))