SharkFollow

SSI - Shark Pattern đã xuất hiện.

Giá lên
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SSI - Shark Pattern đã xuất hiện để kết thúc sóng 5
- Kỳ vọng: 62.000 VNĐ
Lưu ý! Đây chỉ là quan điểm cá nhân.
Đóng lệnh: dừng lỗ: Mô hình Shark đã thất bại.
Khả năng giá tiếp tục giảm về 42.5 tạo đáy
Chờ đợi mô hình mới xuất hiện để bình quân hoặc mua mới