HoangMinhchannel

SSI xuất hiện tín hiệu từ chối đảo chiều

Giá lên
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
SSI trong ngắn hạn xuất hiện từ chối giảm điểm tương đối rõ ràng tại khu vực 51 - 53, mặc dù trước đó chịu sự điều chỉnh chung của thị trường nhưng trong phiên hôm qua đã xuất hiện lực từ chối, cho thấy xu hướng tăng khả năng vẫn còn trong thời gian tới.

Target dự kiến sẽ là 61.7 - 64.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.