nguyenphuthinh0311

[SSI Cty Chứng Khoán Sài Gòn] Cơ hội mua tốt!

Giá lên
HOSE:SSI   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Chiến lược sử dụng: Cung Cầu ( Supply & Demand )

Vùng mua: Demand Zone
Vùng bán: Supply Zone

---------------------------
Phân tích hiện trạng:

Giá đang hồi lại về vùng mua ngày (ô vàng) lồng trong vùng mua tuần (ô xanh)
--> Khả năng giá bật lên từ đây rất cao

Khuyến nghị mua như sau:
- Điểm mua: 26,350
- Cắt lỗ : 25,500
- Chốt lời : 29,000

Chúc may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.