HoangMinhchannel

STB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 50%, lý do?

Đào tạo
HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Nội dung video gồm 3 phần: STB
Phần 1: Đánh giá về cơ cấu lợi nhuận ngân hàng
Phần 2: Giải thích lý do vì sao lại đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 50%
Phần 3: Câu chuyện về full room ngoại

Hoàng Minh
📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX
👉 Facebook: www.facebook.com/hoanggminh.fast/
👉 Blog: fastview.vn/

👇 Có thể theo dõi các kênh của tôi bên dưới 👇
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.