NGOCBAO_TRADER

Altcoin season. Steem tích lũy cho 1 đà tăng mạnh trong trung ha

BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Tôi quan sát steem đang tích lũy khá lâu và tạo thành mô hình wsongs wickoff với 3 đáy lên bền vững. Vùng giá buy 16xx-17xx khá đẹp cho 1 nhịp tăng trưởng trung hạn đạt lợi luận tối thiểu hơn 50%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.