spectre656

con này cũng thế

BINANCE:STMXUSDT   STMX / TetherUS
điểm rơi mua ở chỗ 0. 5-0 .382 fibonacii thoái lui
vì btc ở đây là chỉnh và sóng tăng vẫn còn nên có thể mua ngay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.