68trading

STORM - Chú gà mổ thóc - 240%

Giá lên
993 lượt xem
12
Chú gà Storm được cho những hạt thóc để sớm hồi giá cho xu hướng hiệu chỉnh chung của thị trường ở H1
Cùng lựa chọn 2 EP để mua:
EP 1: 103 - 105 sts
TP TG trong chart
EP : 18 sts
Bình luận:
Tăng nào
Sharing and discussing knowledge and experience in crypto trading and investment.
You win, we win

🗣 t.me/Group_68Trading
📢 t.me/Channel_68Trading
News: coin68.com
Twitter: twitter.com/coin68
Facebook: http://www.facebook.com/groups/1638232

Bình luận

Hóa sĩ tranh nhí à em
Phản hồi