SeeTheFuture

$STRAT - Lợi nhuận 500 % nhưng chưa phải bây giờ

Xin chào

Chúc bạn một ngày mới thật tuyệt vời

Chúng tôi là See The Future team

$STRAT - Kẻ cứng đầu bí ẩn

Như bạn đã biết, những ngày vừa qua $STRAT đã liên tục có những phiên tăng điểm trở lại sau một quá trình dài giảm điểm về mức 34677. Quá trình tăng điểm này liên tục tới khi đạt được mức 160752, tức là gần 500%.

Tuy nhiên, xu hướng chính của $STRAT hiện tại theo chúng tôi chưa phải là xu hướng tăng giá, mà ngay sau phiên này $STRAT sẽ có những phiên giảm giá về mức hỗ trợ của mình về mức 44000 - 49000, và sau đó bật lại nhanh chóng để đạt được target cao nhất trong năm nay là 240000.

Trong khung thời gian nhỏ hơn, như hình chúng tôi vẽ chúng tôi nhận thấy có một xu hướng hồi giá sau cú giảm giá theo thị trường chung vừa rồi về khoảng 90000 - 100000, rồi sau đó sẽ quay trở lại xu hướng giảm giá trong trung hạn, và lần lượt chinh phục các mốc hỗ trợ 58000 - 60000, và mất điểm cho tới khi đạt target giá thấp nhất từ 44000 - 49000.

Mặc dù xu hướng chi phối hiện giờ có thể thấy rõ trong rất dài hạn là $STRAT có xu hướng tăng giá, tuy nhiên chúng tôi thấy trong ngắn hạn chúng tôi sẽ chờ tới khi đạt 44000 - 49000 để mua vào và chốt lời hết ở 230000 - 240000, mục tiêu giá đạt 450 %

Chúng tôi chúc bạn có quyết định đúng đắn, tiền nằm trong ví của bạn và chúc bạn thành công

Team #SeeTheFuture

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.