POLONIEX:STRUSD   Stellar / US Dollar (calculated by TradingView)
Thiết lập những lệnh Buy và Sell ngắn hạn theo các nhịp như hình. Mục tiêu dài hạn của STR là 1.17

Bình luận