Heliosvn

SUBBTC - Cơ hội Long với mô hình vai đầu vai ngược

Giá lên
BINANCE:SUBBTC   None
* Ngắn hạn ta có mô hình vai đầu vai ngược với khung h4. Dài hơn ở khung d1 cũng là 1 kỳ vọng của mô hình này.

*STOPLOSS cho ngắn hạn (khung h4) ở 1600 - STOPLOSS cho d1 ở 1495

***Các phân tích trên được sử dụng để tham khảo. Mọi quyết định mua hoặc bán phụ thuộc chính vào cách chơi và chiến lược của các bạn ***