BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
Dễ có thể thấy trong giai đoạn hiện tại đồng SUSHI đang đi ngang với biên độ khá hẹp nhưng do có tác động mạnh của đồng Bitcoin , SUSHi xuất hiện một cặp nến Engulfing thể hiện xu hướng phá biên độ sideway để tăng trở lại đỉnh cũ loanh quanh 15 - 16.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.