Kevinhaofx

Phân tích Sóng Elliott khung D1 cặp SUSHI: Chu kỳ 2 Uptrend $45

Giá lên
BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
SUSHI là Coin Sàn Phi tập trung cùng phát triển với UNI là 2 sàn phi tập trung lớn nhất hiện nay.
Bộ máy và cộng đồng lớn. Coin sàn phi tập trung có tiềm năng lớn.
Hệ sinh thái tiếp cận với công nghệ kế thừa và mới nhất.
Vốn hóa hơn 2 tỷ, xếp thứ 62 trên Coingekco
Tổng cung khiêm tốn 250 triệu.
Theo kế hoạch của SUSHI dự kiến giá năm 2021 là 100$/coin.
Hiện tại giá siway quanh 13-17$.
Về kỹ thuật: Đã qua 1 chu kỳ sóng Elliott tăng giá, với sóng ABC phức tạp đã xác nhận kết thúc.
Tại D1: kết thúc sóng C của chu kỳ 1 là Phân kỳ tiếp diễn tăng giá.
Do vậy vị trí hiện tại là đáy sóng 2 kết thúc. Đang tích lũy sóng 3 là sóng tăng dài nhất (sóng 3 mở rộng)
Kết thúc chu kỳ sóng 2: với mức khiêm tốn SUSHI có giá là 45$.
@ Đây là phân tích sóng, cơ bản và kỹ thuật - Không phải là lời khuyên đầu tư.

Bình luận