mrhenry

SUSHI/USDT kèo ăn nhưng phải nhìn BTC.

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
- Khung D1 vẫn nằm trên EMA 21
- Khung H4 đã break ema 21 rất đẹp có test có cản dưới. Đợi Entry như hình. Không mua đuổi.
Ưu tiên đánh Sport vì BTC đang phá
Đây không không phải là lời khuyên anh em tự chịu trách nhiệm!
Giao dịch đang hoạt động:
Vùng 17,2 anh em có thể cân nhắc chốt bớt vị thế nhé. kèo ăn nhanh
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Lệnh này hỏng nhé anh em. Nếu anh em chốt 1 nửa lệnh tại TG 1 thì là lệnh huề. Nhìn thị trường lại đã

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.