BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá phản ứng tốt tạo mô hình 2 đáy trên khung 15', đáy trên khung cao có xu hướng tăng dần, đỉnh cũ đã bị xâm phạm, ready for sniper entry ^^.
Bình luận: TP1: 12
TP2: 13.3
TP3 14.9
TP4: 21.9 +
SL: 10.44
SL an toàn hơn: 9.83
Bình luận: lệnh sniper thất bại, giá đã về keyl evel quan trọng