BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá phá qua key level giảm ngắn hạn để tạo thành xu hướng tăng ngắn hạn, đồng thời giá cũng đã phá qua xu hướng keylevel giảm dài hạn. Nhưng vậy về lý giá sẽ không thể nào di xuống tiếp. ready for sniper entry.