BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Mua đựa trên mô hình 2 đỉnh bị thất bại, giá đi trong expanding triangle, có thể tự tin mua qua khỏi cận trên của tam giác