BINANCE:SUSHIUSDTPERP   SUSHI / TetherUS PERPETUAL FUTURES
sushi đã tại thành mô hình 2 đáy, retest 2 lần lại neck line. xác nhận xu hường đảo chiều.