GDLongVN

SXP có vùng cản tĩnh ở 1.575-1.578

Giá lên
BINANCE:SXPUSDT   SXP / TetherUS
Động lực tăng giá có nhưng khá yếu, thậm chí vùng gần nhất có cản tĩnh ở 1.575-1.578. Khả năng lớn giá được kéo tới vùng này nhưng chưa thể phá vỡ qua vùng này được ngay và vì thế SXP sẽ hồi một nhịp để lấy đà. Kế hoạch giao dịch của SXP có thể DCA spot ngay từ lúc này, giá giảm 20% tính từ mốc này thì DCA tiếp. Mục tiêu giá đề ra khoảng 4-5. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu nó break qua vùng 1.575-1.578 mà kèm theo khối lượng giao dịch đột biến thì việc tăng giá gấp 3-4 lần sau đó là chuyện bình thường.
Phân tích phía trên mang tính cá nhân, đó không phải là lời khuyên đầu tư. Tôi không chịu trách nhiệm trước mọi hành vi của nhà đầu tư trên thị trường. Thận trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.