BINANCE:SXPUSDTPERP   SXP / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Phân Tích

1/02/2021 (Short)

H4
-Giá chạm RSI quá bán + RSI phân kì (h4 +h1)
-Giá chạm không phá vỡ trendline khung 4h

H1
-Xác định vùng fibo kháng cự hồi (0. 5-0 .618/ 1.3677-1.3924)
-Vùng kháng cự tốt (trùng nhiều râu nến khung H1)

15p:
Entry: 0.3601 (chạm MA20 khung H1)
STL: 1.3925 (fibo 0.618)
TP: 1.3193 (fibo 0.2361)

Bình luận