URIFX

CHF có thể đảo chiều

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Mong chờ 1 nhịp đi xuống.
Trade trong channel.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.