URIFX

CHF có thể đảo chiều

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Mong chờ 1 nhịp đi xuống.
Trade trong channel.