URIFX

CHF: Sẽ giảm thêm, cơ hội để sell

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Tương tự NZD, CHF cũng confirm rồi, chờ plan chi tiết từng cặp tương quan.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.