dinhchien

SXY - CHF INDEX kỳ vọng về kênh giả (Giảm)

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
- Daily: Kỳ vọng false break.
- H4: Hình vai đầu vai & Divergence
- H1: Megaphone pattern