NguoiHuongDanDauTu

Chốt kèo đã lãi

Giá lên
BINANCE:SYSBTC   Syscoin / Bitcoin
Hôm 14/8 mình có cho ae 1 kèo mua SYS cuối bài chốt kèo cũ, sau 3 ngày kèo đã lãi 14% ae cần nhắc chốt 1 ít rồi tiếp tục gồng đến TP2