BINANCE:SYSBTC   Syscoin / Bitcoin
Sóng Syscoin khá đẹp để cho quá trình pump mới, với hơn 2 lần rưỡi lợi nhuận
SL dưới đáy của đường màu xanh