UnknownUnicorn28720704

CỔ phiếu TCB: Cú Tăng mạnh mình dự báo đã xảy ra

Đào tạo
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Đợt rồi mình có phím TCB cho rất nhiều bạn, hôm nay thì các bạn đều đang ôm lãi rồi, nhiều bạn xin stk để donate nhưng kèo này mình tặng thôi không lấy tiền, cám ơn tấm lòng của của bạn nhé kkk
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.