JackyN9u63n

CỔ phiếu TCB: Cú Tăng mạnh mình dự báo đã xảy ra

Đào tạo
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
23 lượt xem
0
Đợt rồi mình có phím TCB cho rất nhiều bạn, hôm nay thì các bạn đều đang ôm lãi rồi, nhiều bạn xin stk để donate nhưng kèo này mình tặng thôi không lấy tiền, cám ơn tấm lòng của của bạn nhé kkk