dinhchien

TCB - Techcombank quá hợp lý để kỳ vọng

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
- So với các ngân hàng khác, tỉ lệ nợ xấu của Techcombank chỉ 0.6%.
------------------------------
Phân tích kỹ thuật:
- HH (Higher high) đáy sau cao hơn trước liên tiếp.
- Đợt điều chỉnh đã kết thúc bằng đợt sóng mới 1-2-3. Hiện tại đang ở sóng 3.
- ADX indicator cho kỳ vọng tăng tiếp.
- Vùng giá kỳ vọng/ngưỡng hỗ trợ quan trọng (Key level) = 1/1.6 - 2.
* Chia vốn 2 phần.
...1 phần vào giá 22.8.
...1 phàn vào giá 22.35.
* Chốt lời:
...Về vùng giá kỳ vọng: 24.35 - 25.7.
...Đạt mức kỳ vọng hợp lý: từ 10-22%. Thường từ14-28% là mình chốt lời.
(Lãi suất ngân hàng (5-8%/năm) < Trái phiếu (Bảo đảm tài sản) (7-11%/năm) < Chứng khoán (Có tìm hiểu công ty ) (10-22%) < Ngoại hối (15-40%/năm).)
* Không nên sử dụng Margin. Vốn nhỏ đầu tư nhỏ, quan trọng là thoải mái tâm lý.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.