vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU : Ngân hàng TMCP Kỹ thương ViệtNam

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU : Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB )
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung D1 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 47.000đ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP TCB có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 50.000đ - 54.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh tăng mạnh

- Kế hoạch giao dịch tháng này cho cổ phiếu TCB
Có thể canh MUA quanh mốc 47.000đ - 47.500đ, bán lỗ dưới 46.000đ
Chốt lời 50.000đ - 54.000đ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.