vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU : Ngân hàng TMCP Kỹ thương ViệtNam

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU : Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB )
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung D1 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 47.000đ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP TCB có thể hồi phục tiến lên quanh mốc 50.000đ - 54.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh tăng mạnh

- Kế hoạch giao dịch tháng này cho cổ phiếu TCB
Có thể canh MUA quanh mốc 47.000đ - 47.500đ, bán lỗ dưới 46.000đ
Chốt lời 50.000đ - 54.000đ . Good Luck :)