dinhchien

TCB - Techcombank lướt sóng 6%

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Swing trading.
Đỉnh sau cao hơn, đáy sau cao hơn.
Supertrend Daily đang cho xu hướng tăng.
Thua 2%/thắng 6%.