NguyenQuangHien

TCB - VÙNG MUA ĐÃ ĐIỂM, LƯU Ý KHỐI LƯỢNG

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
TCB sau nhịp phá lên khỏi mô hình tam giác thì hiện đang điều chỉnh lại quanh vùng 51. Như đã nói từ phân tích trước, đây là vùng mua khá lý tưởng để bắt đáy con sóng mới.
Do chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại vùng này, đông thời khối lượng giao dịch của các phiên điều chỉnh gần đây cũng tương đối lớn nên mọi người cân nhắc mở lệnh mua với khối lượng nhỏ.
Xuất hiện các tín hiệu đảo chiều thì mua full vị thế.
Lưu ý rằng: với khối lượng giao dịch như thế này, TCB có thể sẽ điều chỉnh quá so với vùng 51, về tầm 50 hoặc thậm chí là về đáy gần nhất. Do vậy, chỉ khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, chúng ta mới mua đầy đủ vị thế nhé.
Mục tiêu vẫn là các cùng đỉnh cũ: 54, 58
Cắt lỗ khi thủng đáy rõ ràng (vùng 48)
Happy trading!!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.