HHermes

Siêu phẩm TCB dự đoán sẽ chinh phục 26.x (view 4-6 tháng)

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Siêu phẩm TCB dự đoán sẽ chinh phục 26.x (view 4-6 tháng)
TCB với kế hoạch tăng trưởng 2019 lợi nhuận dự kiến trước thuế là 11.750 tỷ đồng cho năm 2019, tương ứng với mức tăng trưởng 10%. Ngoài ra, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 375.821 tỷ đồng và số dư tín dụng là 245.366 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng lần lượt là 17% và 13% so với 2018. Đồng thời, ngân hàng cũng lên kế hoạch để đảm bảo giữ tỉ lệ nợ xấu nhóm 3-5 ở mức dưới 2,5%.
Với báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 với lợi nhuận trước thuế 2.616 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái...dự báo 2019 sẽ là mùa bội thu của TCB .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.