JackyN9u63n

TCB Sắp có dao động mạnh

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
96 lượt xem
0
Các dòng tiền lớn trong TCB đang giữ cố định giá trước khi thực hiện một tác động có ảnh hưởng mạnh. Không đến tuần thứ 5 tính từ bây giờ điều này sẽ xảy ra. Sự ảnh hưởng này sẽ kéo dài đến ít nhất 3 tuần.