Langtuvn99

Phân Tích chứng khoán 30/7/2021 : mã TCB dấu hiệu tăng lên

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
xin chào anh em!
Theo phân tích và dự báo của Lang:
thì từ yếu tố cơ bản như : phát triển tốt, lợi nhuận 6 tháng đầu năm rất tốt, hơn 1.5 ngàn tỷ VND.
về tình hình chung của chứng khoán việt nam cũng như quốc tế, trong đại dịch Covid này, chứng khoán đang là kênh đầu tư được tập trung nguồn vốn vào khá mạnh, cho nên, dấu hiệu Giảm giá của thị trường chung là chưa có, khả năng vẫn còn có thể tăng lên.
về mặt kỹ thuật, các dự báo kỹ thuật đang cho thấy, khả năng tăng giá đi lên của TCB .
Giá hiện tại 51100.
Canh mua vào sáng thứ 2. quanh 50 ngàn trở lên.
có thể thoát lệnh dưới 47000. Hoặc nếu có thể thì giữ lệnh và mua thêm quanh 45000 nếu kịch bản giá giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.