ChungKhoanVietMy

#TCEHY - Kỳ vọng tăng ít nhất 20% và nhiều hơn

Giá lên
OTC:TCEHY   Tencent Holding Ltd
#TCEHY - Kỳ vọng tăng ít nhất 20% và nhiều hơn
Công ty: TENCENT HOLDINGS LIMITED
---------------
- Tình hình tài chính tốt, tài sản/ nợ/ vốn ổn. Làm ăn ok.
- Biểu đồ cũng đang ủng hộ một xu hướng tăng. Giá đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ và Fibo tốt. Có thể mua một ít.

📌 Khuyến nghị:
- Có thể mua giá hiện tại 81$ một ít. Và nếu giá giảm có thể mua thêm tại vùng 67 - 68$.
- Cắt bỏ lỗ khi giá phá vùng 67$. Khi đó có thể xu hướng tăng trưởng của cty đã thành giảm.