HOSE:TCH   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Hàng lái vs nền tảng cơ bản tốt, doanh thu lợi nhuận tốt nhưng là hàng bo cung và đánh không theo thị trường, ảnh hưởng nhiều hơn bởi đội lái. Sau nhịp chỉnh mạnh về vùng hấp dẫn quanh 21.5, hiện chưa có phân phối, kỳ vọng sẽ có những pha kéo giá về giá trị thật.
- Khuyến nghị:
- Kê mua 21.5-22
- Cutloss: 20
- Target 1: 26
- Target 2: 30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.