Da_Vinci

TCM_ CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý NỬA CUỐI 2018

Giá xuống
HOSE:TCM   CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Cổ phiếu TCM đang trong xu hướng giảm kể từ vùng đỉnh tháng 7/2017 đến tháng 7/2018 cổ phiếu đã giảm gần 50% giá trị. Đây là mức giảm khá mạnh với một cổ phiếu đầu ngành như TCM .
Hiện tại trong 3 tuần vừa qua giá đã có nhịp tăng khá mạnh 15%, vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 18.5. Mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 22.2, tuy nhiên về trung hạn xu hướng tăng chưa được ủng hộ. Đồng thời nhịp tăng ngắn hạn hiện tại tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi xu hướng chung của thị trường chưa thực sự xác nhận cho một nhịp tăng mới.
Đây là cổ phiếu đáng chú ý trong nửa cuối năm 2018 khi xuất khẩu dệt may nói chung đang có nhiều tín hiệu khả quan. Những nhận định cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật trong báo cáo phân tích của Davinci.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.