HoangMinhchannel

TDC báo hiệu tín hiệu đảo chiều mạnh

Giá lên
HOSE:TDC   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tại vùng tích luỹ 20.8 - 21.4, khi giá liên tục tạo những tín hiệu đảo chiều quanh khu vực này.

Mô hình điều chỉnh A-B-C cũng đã hoàn thành từ thời điểm tháng 9 báo hiệu cho xu hướng tăng trong thời gian tới.

Mục tiêu dự kiến 28.8 - 30.8
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex