HOSE:TDC   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
58 lượt xem
1
break mô hình cup and handle
cutloss 8%, target 30-40%