HoangMinhchannel

TDC từ chối giảm điểm ngắn hạn

Giá lên
HOSE:TDC   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC trong ngày hôm qua đã có phiên bật tăng trở lại, báo hiệu đà tăng của mã này vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy sau khi đạt mốc 33.5, giá đã có tín hiệu giảm mạnh nhưng ngay lập tức sau đó tín hiệu giảm này đã bị từ chối, báo hiệu xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dự kiến mốc target ngắn hạn sẽ là 33.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex