HOSE:TDC   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC trong ngày hôm qua đã có phiên bật tăng trở lại, báo hiệu đà tăng của mã này vẫn còn tiếp diễn trong ngắn hạn.

Nếu quan sát kỹ ta sẽ thấy sau khi đạt mốc 33.5, giá đã có tín hiệu giảm mạnh nhưng ngay lập tức sau đó tín hiệu giảm này đã bị từ chối, báo hiệu xu hướng tăng vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dự kiến mốc target ngắn hạn sẽ là 33.5.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.