BTC trong đợt tăng giá vừa rồi đã dẫn đến sự sụt giảm giá theo btc ở altcoin . theo nhận định của mình ae có thể mua giá của tfuel tại thời điểm này để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn . chúc ae kiếm nhiều lợi nhuận .