BTC trong đợt tăng giá vừa rồi đã dẫn đến sự sụt giảm giá theo btc ở altcoin . theo nhận định của mình ae có thể mua giá của tfuel tại thời điểm này để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn . chúc ae kiếm nhiều lợi nhuận .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.